„...zaczęłam oddzielać swoje dobre samopoczucie od samopoczucia alkoholików...”

       

Historia grup

powrót