„...zaczęłam oddzielać swoje dobre samopoczucie od samopoczucia alkoholików...”

       

Służba Al-Anon

powrót