STOWARZYSZENIE SŁUŻB GRUP RODZINNYCH AL-ANON

Stowarzyszenie Służb Grup Rodzinnych Al-Anon

skrytka pocztowa 14, 60-980 Poznań 13

tel./fax: (61) 828 93 07

Zapraszamy w każdą środę w godz. 1730 - 2000

do siedziby: os. Wichrowe Wzgórze 12c, Poznań

Dyżury w siedzibie Stowarzyszenia:

Poniedziałek godz. 1000 – 1400

Wtorek godz.1000 - 1400

Środa godz.1600 - 2000 ( Zarząd)

Czwartek godz.1000 – 1400

Piątek  godz. 1000 – 1400

 

Konto bankowe:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział 1 w Poznaniu
64 1020 4027 0000 1802 0381 8358

KRS: 0000082338
NIP:  972-09-57-400
REGON:  639642850

* * *

Wpłat za literaturę dokonujemy na odrębne konto bankowe:
PKO BP I O/Poznań 83 1020 4027 0000 1702 0772 7359

Adresy e-mail

Administrator - alanon@al-anon.org.pl

Stowarzyszenie - stowarzyszenie@al-anon.org.pl

Oficjalny serwis Grup Rodzinnych Al-Anon/Alateen w Polsce
Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone

Powrót do strony głównej strona główna