„...zaczęłam oddzielać swoje dobre samopoczucie od samopoczucia alkoholików...”